Nieuws - Markant bruggetje over vaart Oosterwolde vervangen

De fiets- en voetgangersbrug over de vaart tussen de Molenweg en de Houtwal in Oosterwolde wordt deze week vervangen. Maandag werd de oude brug gesloopt, donderdag is de nieuwe brug geplaatst.

De gemeente trekt maximum van 350.000 euro uit voor de renovatie van het bruggetje. De brug is voor 15 mei helemaal gereed. Hierdoor ondervindt de recreatievaart geen hinder van de werkzaamheden.

Belangrijk en markant

De fiets- voetgangersbrug Molenweg-Houtwal in het centrum Oosterwolde is volgens de gemeente een belangrijk en markant bruggetje. De brug is de snelste en veiligste route tussen het gebied rondom het busstation en de andere zijde van de Opsterlandse Compagnonsvaart. Fietsers en voetgangers kunnen hierdoor de drukke gebieden met automobilisten bij de brug Venekoten en de Hoofdbrug in het centrum vermijden. Het bruggetje wordt veel gebruikt.

Aanpassingen

Al in 2016 bleek dat na een inspectie het bruggetje vervangen moest worden. Het blijft een brug van twee meter breed, maar het wordt gebouwd met traditionele materialen. De aansluiting op de Molenweg wordt aangepast, zodat het overzichtelijker is en de gebruikers van de brug gedwongen worden af te remmen voordat ze de weg op kunnen. Daarnaast heeft de werkgroep Toegankelijkheid Ooststellingwerf aangedrongen op dat het leuningwerk in wit moet worden uitgevoerd. Het draagt bij aan extra zichtbaarheid voor mensen met een verminderd zichtvermogen.

 

Geplaatst op: 08 April 2021

terug