Home

Doelstelling

Werkgroep Toegankelijk Ooststellingwerf streeft ernaar dat mensen met een lichamelijke beperking, maar ook ouderen zolang mogenlijk zelfstandig kunnen leven, werken winkelen en recreëren in de Gemeente Ooststellingwerf. Het doel is dan ook het verbeteren van de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van openbare gebouwen en publiek bestemde ruimte.

Ieder dorp kent zijn problemen. Voorbeelden kunnen zijn:

  • herinrichting
  • overhangend groen
  • ontbreken van op- en afritten op logische plaatsen
  • oneffen trottoirtegels
  • fietsen op de stoep bij de bushalte
  • nieuw- of verbouw van dorpshuis, school, winkel e.d.
  • parkeren op de stoep

Toegankelijkheid is ook een kwestie van mentaliteit. Daar proberen we een ieder van bewust te maken.

Volg ons ook op: [Facebook] en het laatste nieuws.